Inicio > Propietat intel·lectual i valorització > Valorització i promoció

Valorització i promoció

Per facilitar l’aprofitament eficaç dels resultats de recerca per part de la societat, en especial les empreses, cal abordar un procés previ de “posada en valor” d’aquests coneixements sobre la base de criteris de potencial tècnic i de mercat.

Aquest procés es desenvolupa en quatre fases:

 • Fase d’identificació de resultats.
 • Fase d’avaluació del potencial de transferència.
 • Protecció de drets de propietat intel•lectual i industrial.
 • Comercialització a través de les llicències, la creació d’empreses derivades o de la realització de R+D col•laborativa per al desenvolupament de proves de concepte.

Serveis prestats per l’OTRI en suport de la valorització i la promoció de l’activitat investigadora i dels resultats de recerca:

 • Observatori per a la Detecció de Resultats (ODR) que es puguen generar a partir de projectes i contractes de R+D col•laborativa.
 • Avaluació del potencial d’explotació dels resultats de recerca mitjançant una anàlisi del potencial tècnic, de mercat i financer.
 • Comercialització dels resultats de recerca. Determinar quin és el projecte empresarial viable: llicència a una empresa, creació d’una empresa derivada o realització d’una prova de concepte.
 • Difusió i promoció de les capacitats i dels resultats de la recerca de la UV.
 • Identificació de necessitats sectorials i el seu trasllat als grups i als instituts de recerca per promoure la constitució de grups multidisciplinaris amb capacitat d’abordar projectes orientats a cobrir aquestes necessitats. Projectes Integra.
 • Desenvolupament/mobilització de proves de concepte, assajos, prototipatge, escalat, proves de viabilitat.
 • Suport a la presa de decisions en matèria de protecció de resultats i formalització de la transferència mitjançant la llicència a una empresa o mitjançant la creació d’una empresa derivada.
 • Gestió del registre de nous grups de recerca.
 • Donar a conèixer la importància de la UV com a entitat d’excel.lència en docència i recerca i el seu potencial com a agent en la gestió de la innovació. Oferta Científica y Tecnológica.