Spin-off

Les empreses derivades (spin-off) de la recerca universitària són iniciatives empresarials promogudes per un o més membres de la comunitat universitària, l’activitat de negoci de les quals es basa en l’explotació de coneixements i resultats generats a partir de la seua activitat investigadora al si de la Universitat.

Serveis que presta l’OTRI de la UV en suport a les empreses derivades:

  • Informació i assessorament sobre la tramitació a la Universitat de València del reconeixement com a empresa derivada de les diferents propostes empresarials.
  • Revisió i estudi de la proposta inicial, respecte de la política i el reglament de la Universitat de València en matèria d’empresa derivada.
  • Coordinació i tramitació del procés de reconeixement com a empresa derivada de les iniciatives empresarials.
  • Negociació i redacció del contracte de transferència de tecnologia que cal subscriure amb les empreses derivades.
  • Negociació i preparació del conveni regulador de les relacions de les empreses derivades amb la Universitat de València.