Informació bàsica

Normativa General

La normativa sobre patent i models d’utilitat aplicable als investigadors de la Universitat està recollida en els articles 20 i 154 de la Llei  11/1986, de Patents.

Segons aquests articles, la titularitat de les invencions realitzades pels investigadors, com a resultat de la seua activitat d’investigació i que pertanguen a l’àmbit de les seues funció docent i investigadora, correspon a la Universitat de València.

Normativa de la UV

La Universitat de València ha desenvolupat una normativa d’aplicació i desenvolupament dels esmentats articles 20 i 154 de la Llei de Patents, on es regulen aspectes relatius a la titularitat i al repartiment de beneficis de l’explotació comercial dels resultats.

Aquests aspectes regulatoris queden recollits en l’art. 145 dels Estatuts de la Universitat de València i en la Normativa de la Universitat de València sobre Patents derivades de la recerca universitària.