Inicio > Propietat intel·lectual i valorització

Propietat intel·lectual i valorització

L’àrea de Propietat Intel·lectual i Valorització té com a missió:

  • Avaluar el potencial d’aplicació dels resultats de la recerca i facilitar-ne l’aprofitament per part de la societat, a través de la protecció mitjançant patents i altres títols de propietat intel•lectual i industrial, el llicenciament i la creació d’empreses de base tecnològica derivades d’aquests resultats.
  • Fomentar la cultura de transferència de coneixement i de cooperació pública i privada en la comunitat investigadora de la UV, difondre les bones pràctiques en matèria de protecció de resultats de recerca i oferir una formació bàsica sobre estratègies de comercialització de resultats de recerca i capacitats cientificotècniques.