Inicio > Promoció i Relació amb l’Empresa > Promoció de Capacitats I+D

Promoció de Capacitats I+D

L’oferta de Capacitats de R+D dels grups d’investigació de la Universitat de València pretén donar a conèixer a l’entorn soci-econòmic el potencial que la Universitat de València posseeix en Investigació i Desenvolupament Tecnològic.

Per a açò és necessària la identificació, posada en valor, registre i actualització de les Capacitats de les Estructures d’Investigació de la Universitat de València per a la seua difusió i promoció.

Es treballa també per a difondre els serveis i activitats dels Recursos Singulars i Infraestructura científic tècnica de la Universitat de València, posada a la disposició d’usuaris interns i externs.

Capacitats

Dossiers sectorials

Recursos de R+D

Altres catálegs