Inicio > Promoció i Relació amb l’Empresa > Consorcis de investigació

Consorcis de investigació

La motivació per a constituir consorcis d’investigació científica és contribuir a la solució d’un problema de magnitud i transcendència suficients que precise establir objectius comuns per a diferents grups de treball, donar un salt qualitatiu en la generació del coneixement i facilitar l’aprofitament del mateix per part de la Societat. Els consorcis d’investigació poden involucrar diverses disciplines i especialitats provinents de diferents agents del Sistema de R+D+i (empreses, centres tecnològics, universitats, organismes públics d’investigació, etc.), i solen requerir nous desenvolupaments per a la resolució de problemes a mitjà i llarg termini.

L’OTRI promou i facilita la participació de la UV en aquests consorcis, a través de la promoció i articulació d’estructures mixtes de caràcter públic o públic-privat de R+D, tals com els consorcis d’investigació o la constitució d’estructures d’investigació integrades per grups d’investigació pertanyents a diferents institucions, amb o sense personalitat jurídica (CIBER, Unitats Mixtes d’Investigació, Plataformes d’Investigació, Unitats Associades d’Investigació, etc.).

Des de l’OTRI es presten els següents serveis:

  • Fomentar i donar suport tècnic a la participació de la comunitat universitària en els consorcis d’investigació.
  • Canalitzar la negociació i la gestió de contractes i convenis amb entitats públiques i privades, l’objecte de les quals és la constitució de consorcis d’investigació.
  • Assessorar per a la creació d’estructures de R+D amb entitats, organismes i empreses, AMB O SENSE personalitat jurídica.
  • Identificar i gestionar la propietat intel·lectual i industrial generada per la Universitat desenvolupada en el marc dels consorcis d’investigació.