Comunicació

La comunicació es perfila com una eina estratègica per a la transferència de les capacitats i els resultats de R+D+i en tots els seus vessants, bé siga a través de mitjans digitals, xarxes de cooperació o difusió de la informació en qualsevol format.

Per a açò, l’OTRI elabora una sèrie de productes de comunicació per a promocionar les Capacitats Científic i Tecnològiques de la UV i donar suport als investigadors en accions de transferència.

Alguns d’aquests serveis són:

  • Guies per a l’investigador: elaboració de Fullets divulgatius relacionats amb la Transferència de Tecnologia.
  • Elaboració de Dossiers de Capacitats de R+D sectorials.
  • Vídeos promocionals de tecnologies.
  • Flyers de l’Oferta Científic tècnica de Capacitats de R+D+i.
  • Recolze en l’organització de Jornades i Esdeveniments per a difusió de les capacitats.