Inicio > Promoció i Relació amb l’Empresa

Promoció i Relació amb l’Empresa

L’àrea de Promoció i relació amb l’Empresa té com a objectiu facilitar la cooperació entre els grups de recerca de la UV i l’entorn socioeconòmic mitjançant activitats orientades a:

  • Promoure la col·laboració en I+D entre la UV i el sector públic i privat per afavorir la proximitat al món empresarial, fomentar la I+D+i col·laborativa orientada a donar resposta a les demandes del teixit productiu i canalitzar aquestes necessitats empresarials cap als grups i instituts de recerca.
  • Estructurar, gestionar i difondre l‘Oferta Científica i Tecnològica: tecnologies, coneixements i resultats de recerca generats en el sí de la UV.
  • Recolzar en la preparació de grans projectes: gestionar la relació, comunicació, negociació i el seguiment de les actuacions i projectes estratègics així com de la gestió d’estructures mixtes de recerca (unitats mixtes, consorcis, societats, plataformes, etc.)
  • Promoure la presència dels investigadors en fòrums de cooperació, trobades empresarials, plataformes i consorcis i desenvolupar activitats de difusió, formació, comunicació i debat en relació a l’activitat d’I+D+i.