Altres Catàlegs

L’OTRI posa al servei de les empreses un conjunt de Catàlegs elaborats per altres entitats i on la UV col · labora. Es pot consultar l’oferta de Coneixement especialitzada dels nostres grups i instituts de recerca en aquests sectors específics.

VITSalud VITFallas
PortadaVitSalud PortadaVitFallas
Bioval Smagua-2014
PortadaBioval portada-smagua-2014-181x256