Inicio > Informació general > Bústia de suggeriments

Bústia de suggeriments

    Nom:

    Cognoms:

    Correu electrònic:

    Contingut del missatge:

    D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el SAP us informa que la sol·licitud de les vostres dades personals té l'única finalitat de tramitar la vostra petició d'informació, a més de per a oferir-li un millor servei d'atenció. Aquests formularis sols contenen els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 d'11 de juny. Així mateix es prendran les mesures de seguritat necessàries per a evitar-ne l'alteració, la pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que els puguen utilitzar per a finalitats diferents de les que han motivat la sol·licitud a l'usuari.