Inicio > Col·laboració en R+D > Contractes i convenis

Contractes i convenis

  • Redacció i negociació del contingut jurídic del contracte.
  • Assessorament en els procediments de contractació laboral i de becaris a càrrec dels codis comptables dels contractes o convenis
  • Recomanació sobre el procediment que s’ha de seguir per formalitzar el contracte.
  • Gestió administrativa del contracte, suport a la gestió econòmica i a l’elaboració del pressupost.
  • Orientació sobre la millor manera de protegir els interessos de la Universitat a l’hora de formalitzar el contracte (protecció dels coneixements previs, drets de propietat industrial i intel•lectual).
  • Preparació de la documentació requerida per presentar una proposta a una licitació pública a partir de la nova llei de contractes del sector públic.
  • Seguiment de contractes i convenis: pròrrogues, addendes, resolucions, incorporació de nous membres a l’equip de recerca, etc.