Inicio > Col·laboració en R+D

Col·laboració en R+D

La col·laboració en R+D amb empreses es regula mitjançant la subscripció de convenis i/o contractes entre la Universitat i altres entitats o mitjançant el desenvolupament de projectes conjunts cofinançats amb fons públics competitius.

L’OTRI realitza una tasca constant de cerca de finançament d’activitats de R+D+i, amb la finalitat d’oferir la màxima informació disponible.

L’àrea de R+D col·laborativa de l’OTRI presta un servei tècnic personalitzat de suport a l’articulació, la regulació i la gestió d’aquestes col·laboracions, que distingeix dues  tipologies:

  • Treballs de caire científic i tècnic per encàrrec (regulats mitjançant contracte a l’empara de l’article 83 de la LOU).
  • Projectes de R+D col·laborativa mitjançant la presentació conjunta de propostes a convocatòries públiques per obtenir finançament que disminuïsca el risc inversor de les empreses.