Inicio > Noticias > VLC-Bioclínic convocatòria 2017. Resolució Provisional de Concessió d’Ajudes

December 19, 2017

VLC-Bioclínic convocatòria 2017. Resolució Provisional de Concessió d’Ajudes

Convocatòria d’ajudes corresponent al Programa VLC- BIOCLÍNIC 2016, per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat de València i investigadors/professionals deI INCLIVA

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la UV, conjuntament amb la Direcció Científica de l’INCLIVA, una vegada rebut l’informe d’avaluació de la Comissió Mixta d’Avaluació de la Convocatòria 2017 del Programa VLC-Bioclínic, fa pública la RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ D’AJUDES DELS SUBPROGRAMES A I B (18 de Desembre de 2017) .

La Resolució Provisional dels Subprogrames A i B, amb la relació provisional de les ajudes concedides i denegades es troba publicada en les següents pàgines web:

Els sol·licitants disposen d’un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà a la data de la publicació per a acceptar, rebutjar o formular al·legacions a la Resolució Provisional.

Accès als documents:

  • VLC-BIOCLÍNIC 2017. Subprograma A. Ajudes per a la realització d’accions exploratòries per a la formulació de nous projectes d’innovació en cooperació UV-INCLIVA
  •  VLC-BIOCLÍNIC 2017. Subprograma B. Ajudes per a la realització de projectes col·laboratius innovadors UV-INCLIVA