Inicio > Noticias > Programa VLC-BIOCLÍNIC 2017. Modificació dotació econòmica

December 19, 2017

Programa VLC-BIOCLÍNIC 2017. Modificació dotació econòmica

Amb data 18 de desembre de 2017, la Universitat de València i l’INCLIVA, han acordat modificar el pressupost de la Convocatòria d’Ajudes per a la realització de projectes conjunts entre el personal investigador de la Universitat de València i el personal investigador/professional de l’INCLIVA, en el marc del Programa VLC-BIOCLÍNIC 2017.

En la Convocatòria, publicada el 27 de juliol, s’establia, en el punt 2. de Finançament, que el pressupost total del Programa per als dos Subprogrames era de fins a 80.000€: 40.000€ per al Subprograma A i 40.000 € per al Subprograma B.

La modificació actual acorda incrementar la dotació econòmica del Subprograma B, mitjançant una redistribució del pressupost total de VLC-BIOCLÍNIC, sense modificar la dotació inicial del mateix.

Accés a la Modificació econòmica

Pàgina de VLC-BIOCLÍNIC.