Inicio > Noticias > Programa VLC-BIOMED 2017: convocatòria oberta

November 17, 2017

Programa VLC-BIOMED 2017: convocatòria oberta

El Rectorat de la Universitat de València conjuntament amb l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, acorden fer pública la convocatòria d’ajudes corresponent al Programa VLC-BIOMED 2017, el qual pretén estimular col·laboracions en I+D+i entre el personal investigadors de la Universitat de València i els i les professionals de l’HUP/IIS La Fe.

Es convoquen dues línies d’ajudes:

  • Subprograma A: Ajudes per la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats, UV-La Fe, dirigides al desenvolupament de noves accions preparatòries col·laboratives en recerca i innovació, amb un finançament màxim de 4.000€ per projecte.
  • Subprograma B: Ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts, basats en resultats o experiències preliminars ja contrastats i que mostren potencial de transferència al sistema de salut, fins a un màxim de 15.000€ per projecte.

Les ajudes podran finançar, total o parcialment, el pressupost sol·licitat i la quantia es determinarà en cada cas d’acord amb els criteris d’avaluació i selecció. Les propostes hauran de tenir, almenys, dos investigadors/res principals, un/a de la UV i un altre/a de l’HUP/IIS La Fe, a més d’un equip d’investigació, si escau, i hauran d’anar signades per cadascun dels investigadors principals de cada organisme.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 14 de novembre i finalitzarà el 5 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

PROGRAMA VLC-BIOMED 2017. SUBPROGRAMA A: ajudes per la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats.

PROGRAMA VLC-BIOMED 2017. SUBPROGRAMA B: ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts.

Més informació:

Pàgina VLC-BIOMED

Pàgina Servei d’Investigació de la Universitat de València