Inicio > Noticias > Reptes-Col·laboració 2017. Publicació convocatória

November 6, 2017

Reptes-Col·laboració 2017. Publicació convocatória

El Ministeri d’Economia i Competitivitat  ha fet publica la convocatòria REPTES-COL·LABORACIÓ 2017 orientada als reptes de la societat, amb l’objectiu d’afavorir la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques i contribuir a la creació de nous productes i serveis.

Participants

  • Obligatòriament, el coordinador ha ser una empresa.
  • Com a mínim, dos participants: una empresa i un organisme de recerca, públic o privat.

Les empreses tan sols opten a obtindre préstecs subvencionats. La Universitat obtindrà subvenció a fons perdut.

Característiques dels projectes:

  • Els projectes objecte d’ajuda han de ser de desenvolupament experimental.
  • Han de tenir un pressupost mínim de 500.000 euros.
  • Han de iniciar-se en 2018 (sempre després de presentar la sol·licitud d’ajuda) i finalitzar entre el 31 de desembre de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

Termini de presentació de sol·licituds: Podran presentar-se sol·licituds fins al 13/12/2017 a les 15:00 h.

En tot cas, es recomana que es comunique l’interès de participació en la convocatòria el mes aviat possible. Els interessats poden sol·licitar al Servei d’Investigació i Innovació la part del qüestionari electrònic corresponent a les dades generals de la UV i el càlcul dels costos de personal i els costos indirectes, així com la documentació administrativa necessària.

Mès informació:

Butlletí

Bases reguladores: Orde ECC/1780/2013, de 30 de setembre (BOE núm.236, de data 2 d’octubre de 2013).

Convocatòria: Resolució de 27 d’octubre de 2017 (BOE núm. 2168 de 4 de novembre de 2017).

Web de la convocatòria (MINECO).