Inicio > Noticias > Ajudes en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0

July 15, 2016

Ajudes en l’àmbit de la Indústria Connectada 4.0

El Ministeri d’ Indústria, Energia i Turisme ha fet pública la convocatòria de AJUDES EN L’ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0.

Es finançaran activitats realitzades per les empreses industrials en tres grans àrees, com són les aplicacions de gestió intraempresa/interempresa, les comunicacions i tractament de dades i la hibridació del món físic i el digital. En particular:

  • Implementació de solucions innovadores de negoci utilitzant tecnologies lligades a:  open/linked/big data y  data analytics.
  • Internet del futur.
  • Plataformes col·laboratives.
  • Implementació de solucions innovadores de comunicacions i tractament de dades:
  • Implementació de solucions innovadora en els processos de fabricació utilitzant tecnologies com: realitat augmentada,  robòtica col·laborativa,  fabricació additiva,  sensors i sistemes embeguts,  control de processos.
  • Desenvolupament i implementació d’aplicacions i soluciones TIC en la cadena de valor de l’empresa industrial.
  • Ciberseguridad i confiança digital.
  • Xarxes socials com a vehicles de potencial desenvolupament empresarial.

Seràn Beneficiaris les Societats que no formen part del sector públic que desenvolupen una activitat industrial productiva, açò és, que el seu objecte social es referisca a activitats enquadrades en la Secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i haja desenvolupat aquestes activitats durant almenys tres anys.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de juliol de 2016.

La Universitat de València només pot participar com a subcontratada per algú dels beneficiaris.

Important: Per tal de formalitzar la participació de la UV como a entitat subcontractada, cal elaborar un contracte, revisat per l’OTRI, en què s’han d’establir els drets i les obligacions de cada participant. Es recomana que es comunique l’interès en la participació en la convocatòria el més aviat possible.

Més Informació:   

Butlletí CONNECTADA 4.0

Bases reguladores: BOE nº 138 de 8 de juny de 2016 (Ordre IET/895/2016 de 2 de juny del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme)

Convocatòria d’Ajuts i Extracte (BOE nº 138 de 8 de juny de 2016)