Inicio > Noticias > VLC-BIOMED 2015, Subprograma B. Increment de la dotació pressupostària

February 26, 2016

VLC-BIOMED 2015, Subprograma B. Increment de la dotació pressupostària

Amb data 26 de febrer de 2016, la Universitat de València i l’IIS La Fe, han acordat incrementar el pressupost total de la Convocatòria de Concessió d’Ajudes per a la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats entre investigadors de la Universitat de València i investigadors/professionals de l’Hospital Universitari i Politècnic/Institut d’Investigació Sanitària La Fe, Subprograma B, fins a un màxim de 75.000€.

En la Convocatòria, publicada el 10 de novembre de 2015, s’establia, en el punt de Finançament i Despeses Subvencionables, que el pressupost total de la mateixa era de fins a 60.000€, amb un límit màxim de 15.000€ per proposta. Degut a l’èxit de la Convocatòria, ambdues entitats han acordat aquest increment pressupostari, la qual cosa permetrà finançar un major nombre de propostes.

La Universitat de València finançarà aquest increment amb fons procedents del Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport mentre que, per la seua banda, l’IIS La Fe ho farà amb càrrec a fons de l’acció de valorització emmarcada dins de la Xarxa d’Innovació en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries (Plataforma ITEMAS), promoguda per l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

Accés a la Modificació de les Bases

Pàgina de VLC-BIOMED