Inicio > Noticias > Recordatori VLC-BIOMED. Convocatòria d’ajudes 2015. Fins al pròxim 30 de novembre.

November 27, 2015

Recordatori VLC-BIOMED. Convocatòria d’ajudes 2015. Fins al pròxim 30 de novembre.

Es recorda que la convocatòria d’ajudes VLC-BIOMED, Subprogrames A i B, romandrà oberta fins al pròxim 30 de novembre de 2015, inclusivament.

El Rectorat de la Universitat de València conjuntament amb l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe – Institut d’Investigació Sanitària La Fe (HUP/IIS La Fe), i en el marc de la iniciativa Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, acorden fer pública la convocatòria d’ajudes corresponent al Programa VLC-BIOMED, el qual pretén estimular noves col·laboracions en I D i entre investigadors/professionals de la Universitat de València i l’Hospital/IIS La Fe.

Per a açò, enguany, VLC-BIOMED convoca dues línies d’ajudes:

  • Subprograma A) Ajudes per la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats,  dirigides al desenvolupament de noves accions preparatòries col·laboratives en recerca i innovació, amb una financiació màxima de 4.000€ per projecte i per un total de 15 projectes, i
  • Subprograma B) Ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts, basats en resultats o experiències preliminars ja contrastats i que mostren potencial de transferència al sistema de salut. Es finançaran un total de 4 projectes, fins a un màxim de 15.000€ per projecte.

Les ajudes podran finançar, total o parcialment, el pressupost sol·licitat i la quantia es determinarà en cada cas d’acord amb els criteris d’avaluació i selecció. Les propostes hauran de tenir, almenys, dos investigadors principals, un de la UV i un altre de l’HUP/IIS La Fe, a més d’un equip d’investigació, si escau, i hauran d’anar signades per cadascun dels investigadors principals de cada organisme.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 10 de novembre i finalitzarà el 30 de novembre de 2015, ambdós inclosos.

Més informació: