Inicio > Noticias > Convocatòria Valoritza i Transfereix 2015. Recomanacions i Asesorament Personalitzat

July 2, 2015

Convocatòria Valoritza i Transfereix 2015. Recomanacions i Asesorament Personalitzat

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la Universitat de València ha publicat la  Convocatòria Valoritza i Transfereix 2015 per al desenvolupament de projectes de prova de concepte (Resolució de 24 de juny de 2015 del Rectorat) amb la finalitat de millorar les oportunitats d’explotació dels resultats d’investigació generats a la Universitat de València, promoure el desenvolupament i la maduració d’aquests resultats, i facilitar la seua transferència a l’entorn socioeconòmic.

En relació amb la preparació del projectes, us fem les següents recomanacions:

 1-     Que reviseu detingudament la convocatòria i les Preguntes més Freqüents (FAQs)  que hem preparat sobre la convocatòria per tal d’afavorir la vostra participació i facilitar suport i assessorament en la preparació de les propostes, amb la finalitat de poder valorar si la vostra proposta de projecte s’ajusta o no al perfil de la convocatòria.

Prèviament a la presentació de qualsevol projecte, us recomanem que us poseu en contacte amb l’OTRI, sent també aconsellable que ens remeteu un breu resum de la vostra proposta per correu electrònic. Ja que el termini de la convocatòria finalitza el proper 26 de juliol, cal que ens envieu el resum abans del 6 de juliol.

El resum ha de contenir l’objectiu que es pretén obtenir com a resultat del projecte de prova de concepte i el resultat d’investigació de partida sobre el qual es fonamenta la proposta del projecte, així com l’escenari on ha sigut generat dit resultat d’investigació, com per exemple:

a)     En el marc d’un projecte propi del vostre grup amb finançament públic.

b)    En el marc d’un projecte col·laboratiu amb altres entitats i amb finançament públic.

c)     En el marc d’un contracte amb empreses o altres entitats, mitjançant finançament privat.

2-     Que en el cas que el projecte es base en resultats en cotitularitat amb una altra entitat, contacteu amb l’OTRI immediatament per a regular l’acord entre les parts

Des de l’OTRI assignarem un tècnic per a que us oriente i us ajude en la preparació de la sol·licitud, en especial en els apartats relatius al potencial de mercat i de transferència, i si escau, per a regular la participació en la cotitularitat dels resultats.

Us animem a que ens feu arribar les vostres propostes. Per a qualsevol qüestió, no dubteu a posar-vos en contacte amb l’OTRI:

Telèfon OTRI: 64044

Correu OTRI: otri@uv.es

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de juny al 26 de juliol de 2015

Més informació: Convocatoria y FAQs