Inicio > Noticias > Convocatòria IVACE. Instruments financers per a projectes de creació d’Empreses de Base Tecnològica per a l’exercici 2015

May 21, 2015

Convocatòria IVACE. Instruments financers per a projectes de creació d’Empreses de Base Tecnològica per a l’exercici 2015

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha fet pública la convocatòria de concessió d’instruments financers per a projectes de creació d’Empreses de Base Tecnològica (EBTs) per a l’exercici 2015 (DOCV 7523, de data 12 de maig de 2015).

La convocatòria té com a objecte recolzar la creació i consolidació d’EBTs, contemplant les possibles inversions, el desenvolupament de projectes i, en general, totes les seves actuacions encaminades a la seva consolidació i creixement; l’aportació de l’IVACE anirà dirigida a finançar les activitats de l’empresa per aconseguir el seu objectiu empresarial, i podrà incloure també la preparació de projectes de R+D, i la contractació de personal per a activitats d’investigació.

Els Beneficiaris seran xicotetes empreses de base tecnològica, amb menys de 5 anys d’antiguitat. La seu social o l’establiment de producció de l’empresa beneficiària haurà d’estar ubicada a la Comunitat Valenciana tant en el moment de desembossament del préstec com en el de la presentació de la justificació.

Entre els costos subvencionables es podran incloure la contractació amb centres d’investigació (Universitats entre altres) de serveis de R+D i d’innovació. El pressupost subvencionable del projecte haurà d’estar comprès entre 20.000 i 175.000€.

Ajuda: préstec bonificat: 100% del pressupost subvencionable, amb un màxim de 175.000,00 € al 0% de tipus d’interés. Subvenció a fons perdut, fins al 35% de l’import del préstec, maxim fins a 61.250 €. Aval pel 30% de l’import del préstec.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de maig fins a l’11 de juny de 2015 a les 14:00 hores. El termini d’execució del projecte podrà ser fins al 31/07/2016.

Atès que els sol·licitants són les EMPRESES, les sol·licituds NO es presentaran en l’OTRI.

Per a la tramitació del contracte d’investigació i desenvolupament entre l’empresa i la Universitat de València podeu dirigir-vos a l’OTRI.

Mès informació:

Convocatòria

Pàgina del IVACE

Accès al Butlletí de l’OTRI (pdf)