Inicio > Noticias > Convocatòria d’Ajudes a Investigadors i creadors en 11 àrees de la ciència i la cultura

March 31, 2015

Convocatòria d’Ajudes a Investigadors i creadors en 11 àrees de la ciència i la cultura

Es tracta d’ajudes econòmiques a investigadors creadors i professionals per al desenvolupament de projectes del seu àmbit d’especialització.  Les àrees preferents son: Ciències Bàsiques (Física, Química i Matemàtiques); Biologia i Biomedicina; Tecnologies de la Informació i la Comunicació, altres enginyeries i arquitectura; Ciències del Medi Ambient i Ciències de la Terra; Economia, Finances i Gestió d’Empreses; Ciències Jurídiques i Socials (Dret, Ciència Política, Sociologia, Antropologia, Demografia, Geografia Humana, Psicologia, Ciències de l’Educació); Humanitats (Filosofia, Filologia, Literatura, Lingüística, Història, Estètica, Història de l’Art i Musicologia); Periodisme, Comunicació i Ciències de la Informació; Arts plàstiques i Art digital; Música (composició, direcció i interpretació) i Òpera; y Creació Literaria i Teatre

Podran presentar-se sol·licituds des del 01/03/2015 al 20/05/2015 a les 19:00 h.

Més Informació:

Butlletí d’ajudes a investigadors i creadors en 11 àrees de la ciència i la cultura