Directori

 

Carrec Nom Telf. – ext.
Área de propietat intel.lectual i valorització
Tècnic superior Santiago Miralles Ricós 96 39 83447
Tècnic superior Montserrat Pons Bisbal 96 39 64710
Tècnic superior Eva Escuder Silla 96 38 83810
Tècnic superior Ester Pastor Galiano 96 398 3142
Tècnic superior Roser Sebastià Giner 96 38 64044
Àrea de Col.laboració en I+D. Contractes i Convenis. Convocatòries
Tècnic superior Dolores Blanco López 96 39 83282
Tècnic superior Rosa Rodríguez Barrera 96 39 83459
Tècnic superior Nadia Ayelén Echegaray Alí 96 38 64044
Tècnic mitjà Enriqueta Gómez Garijo 96 38 64044
Tècnic mitjà Isabel Alegre Soler 96 38 64044
Cap d’unitat María Ferriols Ruiz de la Hermosa 96 38 83102
Administratiu Verónica Verge Marcos 96 38 64044
Administratiu Mª Jesús Gómez Belda 96 39 64061
Administratiu Marta González Alcaide 96 38 64044
Área de Promoció i Relació amb l’Empresa
Tècnic superior Gemma Calabuig Cháfer 96 39 83447
Tècnic superior Yolanda Lloret Oller 96 39 83810
Tècnic superior Yoreley Cancino Solórzano 96 39 83142
Tècnic superior Raquel Ballestero Lozano 96 38 64044
Cap d’unitat Mar Vera Gamborino 96 38 64061