Inicio > Noticias > Pla Estatal d’Investigació Científica i Tènica i d’Innovació 2017-2020

24 Gener, 2018

Pla Estatal d’Investigació Científica i Tènica i d’Innovació 2017-2020

El Pla Estatal és el principal instrument de l’Administració General de l’Estat per al desenvolupament i consecució dels objectius de la Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació 2013-2020 y de la Estratègia Europa 2020, i inclou les ajudes estatals destinades a l’I+D+i, que s’atorguen preferentment a través de convocatòries en règim de concurrència competitiva.

Per a la seua elaboració, el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO) ha comptat amb els centres públics d’investigació, les universitats, els centres tecnològics, les associacions empresarials, les plataformes tecnològiques i experts procedent de la comunitat científica, tècnica i empresarial.

Principals novetats

  • En les actuacions de recursos humans: ampliació de 2 a 3 anys en les ajudes “Juan de la Cierva Incorporació” per a la incorporació de doctors en el sector públic i les ajudes “Beatriz Galindo”, destinades a la contractació i incorporació de professors i doctors/investigadors espanyols que tinguen una trajectòria investigadora internacional reconeguda i estiguin desenvolupant la seua activitat en l’estranger.

 

  • En el programa de generació de coneixement i enfortiment del sistema: ajudes “Red Cervera” dirigides a agrupacions estratègiques liderades per centres i instituts tecnològics; una nova modalitat d’ajudes dirigides al sector públic d’investigació per a la consolidació, actualització i millora d’infraestructures científiques mitjanes; i el disseny d’ajudes per a l’execució de projectes d’I+D vinculats a instal·lacions i organismes internacionals que necessiten de terminis de finançament i execució superiors a tres anys.

 

  • En el programa de lideratge empresarial: Acció Estratègica Connectada 4.0., per a promoure i incentivar la transformació digital de la indústria espanyola; s’incrementa el tram no reemborsable de les ajudes públiques (crèdits) destinades al finançament de projectes d’I+D+i liderats per empreses; es creen ajudes destinades al finançament de projectes de proves de concepte en tecnologies i innovacions disruptives dirigides a accelerar el procés d’innovació, i es fica en marxa un programa d’iniciatives estratègiques sectorials d’innovació empresarial intensives en I+D+i en sector productius crítics per a l’economia espanyola.

 

  • Per últim, en el programa d’I+D+i orientada als reptes de la societat s’inclou el finançament de projectes d’I+D+i dirigits a la realització de proves de concepte amb l’objectiu d’impulsar la investigació orientada i facilitar la translació de coneixements i tecnologies i les seues aplicacions prèvies, permetent demostrar la viabilitat i interès  potencials de resultats d’investigació prèviament obtinguts.

Document del nou Pla Estatal