Inicio > Noticias > VLC-BIOMED 2016. Resolució Definitiva de Concessió d’Ajudes

23 març, 2017

VLC-BIOMED 2016. Resolució Definitiva de Concessió d’Ajudes

Convocatòria d’ajudes del Programa VLC_Biomed 2016, per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la UV i investigadors/professionals de l’HUP/IIS La Fe, en el marc de la iniciativa Campus d’Excel·lència Internacional VLC/Campus.

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, conjuntament amd la Direcció General de l’IIS La Fe, una vegada avaluats els projectes presentats al Programa VLC BIOMED 2016 per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat de València i investigadors/professionals de l’Hospital Universitari i Politècnic/Institut d’Investigació Sanitària La Fe, fa pública la RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DELS SUBPROGRAMES A I B

La Resolució Definitiva dels Subprogrames A i B, amb la relació provisional de les ajudes concedides i denegades es troba publicada en les pàgines web:

Pàgina web de VLC-BIOMED

Pàgina d’ajudes a l’investigació de l’IIS La Fe

Servei d’Investigació de la Universitat de València

Accès als documents:

VLC-BIOMED SUBPROGRAMA A. Ajudes per a la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats UV-La FE

–    Acta de Resolució Definitiva pdf).

 

VLC-BIOMED SUBPROGRAMA B: Ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts UV – La Fe

–    Acta de Resolució Definitiva (pdf).