Inicio > Noticias > La UV investiga l’aprofitament de les aigües residuals de l’EDAR-PINEDO per a ús agrícola

23 gener, 2017

La UV investiga l’aprofitament de les aigües residuals de l’EDAR-PINEDO per a ús agrícola

La Universitat de València i la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural han signat un conveni amb l’objectiu de desenvolupar projectes d’investigació aplicada relacionats amb la depuració d’aigües, els ecosistemes aquàtics i marins, la gestió de recursos hídrics i la recarrega d’aqüífers.

En el marc d’este conveni la Universitat de València ha dut a terme el projecte Potencialitat de la Reutilització d’aigua de l’EDAR de Pinedo per a ús agrícola coordinat per la Vicerectora d’Investigació i Política Científica, Pilar Campíns Falcó  i amb la participació multidisciplinària dels grups d’investigació: Grup de Sòls, Residus i Medi Ambient, Grup de Qualitat de les Aigües i Restauració d’ecosistemes Aquàtics, Grup de Miniaturització i Mètodes Totals, Grup d’economia de l’aigua, Grup de Climatologia des de Satèl·lits, Grup Seguretat Alimentària i Medi Ambiental, Grup de Qualitat de l’aigua i el el Laboratori d’Anàlisi Intel·ligent de Dades. Els investigadors principals d’esta actuació multidisciplinària Rafael Boluda Hernández, Antonio Camacho González, Pilar Campíns Falcó, Francesc Hernández Sancho, Ernesto López Baeza, Yolanda Picó García, Aurora Seco Torrecillas i Emilio Soria Olivas; han col·laborat de manera integral en la consecució dels objectius del projecte.

En este projecte s’ha desenrotllat una metodologia de treball que seria aplicable a qualsevol zona d’interés, per la qual cosa és convenient estudiar per a les zones identificades amb dèficit hídric i les possibilitats de reutilització d’aigües regenerades en la zona aplicant la metodologia general proposta.

En les previsions realitzades en l’estudi, s’observa que la disponibilitat de recursos hídrics en les projeccions a 2100 són negatives, per la qual cosa és imprescindible establir polítiques dirigides a l’optimització del seu ús i gestió. Arran dels resultats obtinguts, la Conselleria Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolipament Rural està interessada a continuar col·laborant amb la Universitat de València i realitzar un altre projecte d’investigació aplicada en el marc de la nova legislació de la Unió Europea sobre requisits mínims per a la reutilització de l’aigua per al reg i la recàrrega dels aqüífers.

L’estudi es pot consultar a:

http://www.agroambient.gva.es/web/agua/proyectos-de-investigacion

http://www.uv.es/otri/noticias/descargas/Memoria-EDAR-PINEDO.pdf