L’OTRI és una oficina tècnica del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica que té com a missió promoure i catalitzar relaciones eficaces d’intercanvi de coneixement aplicat a les necessitats de la societat, i en especial de les empreses, facilitant-ne la transferència a través de la prestació de serveis de R+D d’alt valor afegit, la realització de projectes conjunts de R+D realitzats amb contracte o mitjançant el finançament de fons públics competitius i la posada en valor dels resultats de la recerca de la UV per a la seua efectiva transferència a través de la protecció del coneixement mitjançant títols de propietat intel·lectual i industrial, les llicències i la creació d’empreses de base tecnològica.

Notícies

11 Gener, 2018

Resolució d’11 de gener de 2018 del Rectorat de la Universitat de València i de la Direcció General de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe per la qual es publica la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria 2017 d’ajudes corresponents al subprograma A del Programa VLC-BIOMED. Resolució definitiva sol·licituds subprograma A Resolució definitiva sol·licituds subprograma B

Resolució Definitiva del programa VLC-Bioclínic 2017, per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat de València i investigadors/professionals deI INCLIVA El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, conjuntament amb la Direcció Científica de l’INCLIVA, òrgans competents per a resoldre la Convocatòria del Programa VLC-Bioclínic 2017,  publicada el 27 de juliol de 2017, i finalitzat el període d’al·legacions, ... Leer más

20 Desembre, 2017

Realitzat el procés de revisió administrativa dels projectes presentats a la convocatoria VLC-BIOMED, Subprogrames A i B, entre investigadors de la UV i investigadors de l'Hospital / IIS La Fe, amb data 19 de desembre de 2017 s'han remès als sol·licitants les notificacions d'admissió a tràmit. El termini per a la presentació d'al·legacions, si escau, és el 5 de gener ... Leer más

19 Desembre, 2017

Convocatòria d'ajudes corresponent al Programa VLC- BIOCLÍNIC 2016, per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat de València i investigadors/professionals deI INCLIVA El Vicerectorat d'Investigació i Política Científica de la UV, conjuntament amb la Direcció Científica de l'INCLIVA, una vegada rebut l'informe d'avaluació de la Comissió Mixta d'Avaluació de la Convocatòria 2017 del Programa VLC-Bioclínic, fa ... Leer más

Amb data 18 de desembre de 2017, la Universitat de València i l'INCLIVA, han acordat modificar el pressupost de la Convocatòria d'Ajudes per a la realització de projectes conjunts entre el personal investigador de la Universitat de València i el personal investigador/professional de l'INCLIVA, en el marc del Programa VLC-BIOCLÍNIC 2017. En la Convocatòria, publicada el 27 de juliol, s'establia, ... Leer más